Teambuilding i Uppsala med magikern Daniel Kane

Magi som teambuildingaktivitet - Trollkarl Daniel Kane

Teambuilding i Uppsala - Den lilla storstaden

Utmana samt utveckla er arbetsgrupp för att bli ett fullfjädrat team tillsammans!

Delta i föreläsningar, praktiska teambuildingaktiviteter, workshops och utvärderingar

Teambuilding består utav olika aktiviteter där man i grupp deltar för att bygga nya band personalen emellan och öka samarbetet i grupp för att det sociala samspel ska fungerar bättre. Teambuildingövningar och  aktiviteter som ska främja era relationer utförs lika ofta inomhus som ute i friska luften, oftast är det vädret som avgör. Aliva äventyr har arbetat med teambuilding runt om i Uppsala, i många år!

Det som är vanligast är att företag gör en intresseanmälan hos oss i syfte om de vill höja motivationen hos sina medarbetare och eller bilda och utveckla band bland personalen. Är ni en grupp vänner eller släktingar som tycker att teambuilding i Uppsala skulle vara något för er så är ni varmt välkomna! Teambuilding är till för alla!

I vanliga fall tar teambuilding upp en heldag, men om man inte skulle ha tid eller den orken kan man självklart köra någon enskild klassisk övning som snabbt sätter fart på ert team.

Alla är olika - Teamaktiviteter som passar alla

Alla organisationer är olika, men ofta är det så att de områden man behöver jobba på är gemensamma för alla grupper med människor. Det man oftast jobbar med är att öka samarbetsviljan hos er, förbättra eran internkommunikation. Sen är det många som väljer att göra lite teambuilding i Uppsala årligen för att bara ha roligt vänner och kollegor emellan. Och vi erbjuder allt tänkbart skoj!

Vi erbjuder teambuilding och teamutveckling i hela Uppsala och även utanför om ni har spanat in en anläggning på annan ort/stad eller om ni som team bara vill komma bort. Vi får er grupp att göra framsteg och skänker er kraften och möjligheten att möta alla tänkbara hinder och motgångaren grupp kan tänkas stöta på i framtiden.

 

Utvalda teambuildingaktiviteter i Uppsala

För oss har teambuilding inga gränser. Vi säger inte stop vid enkla tillitsövningar eller bollekar. Vi vet vad som krävs för att ni ska åstadkomma en förbättring och förändring på riktigt. Bland annat genom att hålla en utvecklande dialog samt insiktgivande reflektiongenom de förutvalda övningarna.

Det absolut viktigaste i processen är självklart att ha så roligt som möjligt! För har ni inte kul på vägen kommer det inte att ske det någon förändring över huvudtaget.

Teambuilding i Uppsala - Magiker Daniel Kane

Uppsala central

Uppsala centralstation

Aliva har den bästa teambuildingen i Uppsala!

Ni kommer att gå igenom en teambuilding som stärker relationerna, engagemanget och prestationen i er grupp. För att snabbast nå dit ni vill krävs rätt samarbete.

Med oss växer gruppens samhörighet, arbetsglädjen och tilliten till varandra!

Tanken är att er grupp ska bli medveten om vad just era styrkor är och att eliminera era svagheter! Detta är en av förutsättningarna för att ni ska kunna blomstra som arbetsteam.

 

Grupputveckling

Ta del av massvis av underhållande men samtidigt utbildande aktiviteter runt om i Uppsala! För att göra det enklare för er har vi delat in aktiviteterna i kategorierna:

Grupputveckling, Föreläsningar, Teambuildingaktiviteter samt Workshop och utvärdering.

 

Här väljer ni mellan aktiviteter som alla är framtagna just i syfte att ni ska fungera så effektivt i grupp som möjligt vilket bland annat innebär att kunna samarbeta och utveckla kommunikationen sinsemellan kollegor. Vårat jobb är att påverka insikten om hur ett bra samarbete fungerar för att ni ska kunna utveckla och stärka era band, och öka engagemanget.

 

Våra aktiviteter:

Att skapa ett effektivt team – med hjälp av GDQ

Bli ett så effektivt arbetsteam som möjligt! Vill ni veta mer om vad er grupp behöver jobba på för att detta ska bli verklighet? Testa GDQ - Group Development Questionnaire med Aliva Äventyr!

GDQ är en mycket effektiv samt helt unik metod som är framtagen just för att ert team internt ska göra de framsteg ni är ute efter att göra och samtidigt vägleder er dit! GDQ är en enkätbaserat metod och största sannolikhet framgår det i vilken fas ni befinner er i och hur er karaktär ser ut.
GDQ baseras på medelvärden utifrån ett stort antal företag och organisationer i Sverige och jämförs mot sedan mot dessa, vilket gör denna metod unik!

Vi besitter många års erfarenhet av GDQ och våran personal är sjävklart certifierad för GDQ.

GDQ har gett bevisad effekt!
Ledningsgrupper använder sig allt oftare av GDQ just för att en grupps förutsättningar för att utvecklas till ett effektivt team höjs markant!

Feedback = fungerande kommunikation
En föreläsning om vikten av återkoppling

Om ni vill att ert team ska utvecklas och bli mer funktionell krävs rätt feedback! Lär er I föreläsning med lekfulla praktiska övningar mer om effektiva kommunikations sätt.

En av de mest betydelsefulla faktorerna när man vill få en grupp att nå maximal utveckling är just återkopplingen.

Med ordentlig feedback kommer gruppens kommunikation att bli allt mer effektiv. Det leder i sin tur till att arbetsprocessen flyter på mer smärtfritt och resultaten blir betydligt förbättrade.

Föreläsningen ger svar på bland annat:

 • Varför är feedback viktigt?
 • Vad menas med feedback?
 • Vad är feedbacktrappan?
 • Hur skall man ge feedback?
 • Hur ska man ta emot feedback?
 • Hur kan man jobba praktiskt med feedback?

Gå från arbetsgrupp till fungerande team

Föreläsningen om samarbete och grupputveckling

Den här föreläsning ger alla grupper med ambition om att utvecklas till fungerande team med de kunskaper om samarbete och gruppdynamiksom är grundläggande.

I utvecklingsprocessen är det väldigt viktigt att alla i teamet förstår vilka faser en arbetsgrupp går igenom och att alla deltagande förstår sig på de mervärden som ett effektivt team tillför till arbetsplatsen och företaget. Kunskaperna om ämnet ökar möjligheterna att utvecklas både individuellt och i grupp.

Teambuilding med tävlingsnerv

 

Mixed Outdoor Adventure - teambuilding i tävlingsform.  

Blanda teambuildingen med utmanande tävlingar och tillitsövningar.

För grupper som är i lära känna-stadiet är det här ett ultimat val. Prova på en lekfull teambuilding och få samtidigt känna lite tävlingskänsla. Dessa varierande utmanande övningar är framtagna för att alla ska kunna delta.

 

Talkie and Walkie

En kommunikationsövning som kräver hög samarbetsförmåga.

Att kunna lyssna är viktigast av allt!

Den här aktiviteten går ut på att ge instruktioner och hjälpa till att leda ett lag i mål, samtidigt som man själv får hjälp att gå i mål. Gruppen delas in i olika team. Lagen tilldelas en walkie talkie och en bit av en karta. Dock har lagen själva ingen nytta utav kartbiten då den tillhör ett annat lag!

De olika lagens startplatser ligger på olika ställen och det enda tillåtna sättet att kommunicera är via walkie talkie. Man ska alltså på smartast sätt lyckas guida ett lag in i mål medan ens egna lag själv ska försöka få hjälp att ta sig i mål.

Här lär man sig att det är minst lika viktigt att kunna lyssna på instruktioner som att kunna ge instruktioner.

 

Team Project Adventure

Här ska ni i gruppen använda er av er kreativitet för att lyckas lösa en rad olika problem i projektform. Med fungerande kommunikation och lite fantasi har ni goda förutsäättningar för att lyckas i dessa teambuildingövningar!

Såhär fungerar det
Det finns fem stycken unika stationer som grupperna ska turas om att vara på.
Teamen ska på egen hand välja om de vill utse en person till “projektledare”, antingen väljer laget en ny vid varje ny station eller en och samma person genom hela aktiviteten.
Sedan ska varje deltagande grupp samarbeta på bästa sätt för att under tidspress klara av de projekt som tilldelas i instruktionerna. I övningarna ska lagen tillsammans skapa och bygga på kreativa sätt för att lösa problemen. Den kvarstående frågan är om ni som team tar med er lärdomen in i nästa övning?


Det ni med er ifrån oss
Tanker är att ni som grupp ska bli starkare av våra genomtänkta teamaktiviteter. Våra uppgifter ställer höga krav på både ledarskap, gott samarbete, kreativitet och god kommunikation sinsemellan. Ni får efter varje genomförd övning själva reflektera över hur ni tycker att samarbetet, kommunikationen, ledarskapet och projektledningen fungerat. Detta görs på plats tillsammans med era lagkamrater.


Exempel på våra uppgifter

 • Landing on Mars
 • Målarstudion
 • Linbanan
 • Dilemmat
 • Filmproduktion
 • Draken

Är ni ett gäng vinnarskallar?
Det går självklart bra att ta teambuildingen till nästa nivå! Finns det en vinst att tävla om så brukar ett lag kunna plocka fram det sista som behövs för att nå framstegen. Därför kan ni välja att tävla team mot team i Team Project Adventure, utöver äran så belönas vinnarna även med guldmedaljer! Här han ni chansen att låta era medarbetare göra någonting riktigt utmanande och samtidigt ha väldigt roligt!

Teambuilding

Behöver du och dina kollegor förbättra er gruppkänsla? Med hjälp av våra teambuildingaktiviteter som är extremt lärorika, roliga och praktiska kan ni snart ha en grupp där allt klickar! Vi har mängder av aktiviteter ni kan välja mellan för att ni ska kunna hitta just det ni har behov utav.

Utveckla ditt team
Den stora idéen med våra aktiviteter är att öka individernas tilltro gentemot varandra i gruppen - gruppen kommer att jobba som bäst om man redan från början har en stark tilltro till varanda sinsemellan.


Uppbyggnaden av våra övningar
De praktiska övningarna varvas med dialog och reflektion. Alla övningar har en aktivitetsledare vars syfte är att övervaka och anteckna hur ni går till väga för att lösa de olika utmaningarna och problemen som er grupp kommer att ställas inför. Aktivitetsledare är mycket viktig eftersom denna personen ser ert arbete från ett helt annat perspektiv än grupperna själva, detta ger värdefulla insikter om hur ni arbetar som team. Med dessa reflektioner ser ni vad ni kommer att behöva jobba på för bästa utveckling.

Målet är att anpassa alla övningar efter de behov ni kan tänkas behöva. Teambuilding är mångsidigt och kan utövas på väldigt många sätt då behoven hos grupperna varierar, och det gör teambuilding extra roligt och att man aldrig tröttnar!

Nyckelord i vårt arbete
Kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, gruppdynamik, ledarskap och kännedom gentemot teamet!

Ord som beskriver hur vi skapat våra aktiviteter och övningar. Nyckelorden är de viktigaste grundpelarna i ett gott samspel gruppen emellan.

 

Specifika teamaktiviteter!
Ha roligt tillsammans! – kontakta oss och boka en teamaktivitet och var med om ett roligt, utmanande och lärorikt äventyr. Vi ställer till med teamaktiviteter som passar alla!

Gå in på vår hemsida aliva.se och gör en intresseanmälan! Inomhus eller utomhus, sommar som vinter kan ni boka in er teambuilding i hela Uppsala.

Våra teamaktiviteter delar vi in i kategorierna “Lekfullt och klurigt”, “Skytte”, “Bygga och konstruera” samt “Quiz”.
Det finns alltså en rad spännande aktiviteter att välja och vraka mellan eller kombinera med.